Sản phẩm

Giá thị trường: 500,000 VNĐ
Giá bán: 450,000 VNĐ

Máy phun khói khử trùng, diệt côn trùng Pulsfog K10SP

Giá thị trường: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ

Máy phun thuốc diệt côn trùng, phòng dịch STIHL SR-5600

Giá thị trường: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ

Máy phun sương diệt khuẩn khử trùng U260-U240

Giá thị trường: 1,700,000 VNĐ
Giá bán: 1,600,000 VNĐ

SẢN PHẨM THUỐC TRỪ MỐI MYTHIC 240SC

Giá thị trường: 450,000 VNĐ
Giá bán: 400,000 VNĐ

Sản Phẩm Thuốc diệt mối Map Sedan 48EC – Chai 1 lit

Giá thị trường: 950,000 VNĐ
Giá bán: 850,000 VNĐ

Sản Phẩm Thuốc phòng trừ mối AGENDA 2EC – Loại 1000ml

Giá thị trường: 380,000 VNĐ
Giá bán: 350,000 VNĐ

Sản Phẩm Thuốc diệt mối Lenfos – Loại 1000ml

Giá thị trường: 220,000 VNĐ
Giá bán: 200,000 VNĐ

Thuốc STORM – Thuốc diệt chuột Storm 0,005% BB 1kg

Giá thị trường: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ

Thông tin sản phẩm thuốc diệt chuột Biorat

Giá thị trường: 60,000 VNĐ
Giá bán: 40,000 VNĐ

Đại lý cung cấp thuốc diệt chuột Storm

Giá thị trường: 220,000 VNĐ
Giá bán: 185,000 VNĐ

Sản Phẩm Thuốc diệt chuột Dethmor Nhật Bản

Giá thị trường: 950,000 VNĐ
Giá bán: 900,000 VNĐ

Hàng nhập khẩu anh quốc Permethrin-50EC

Giá thị trường: 270,000 VNĐ
Giá bán: 250,000 VNĐ

sản phẩm Thuốc diệt gián 12 viên (Hàng Nhật)

Giá thị trường: 120,000 VNĐ
Giá bán: 90,000 VNĐ

Sản phẩm thuốc diệt gián SACOM

Giá thị trường: 1,450,000 VNĐ
Giá bán: 1,350,000 VNĐ

Sản phẩm Thuốc diệt muỗi ALÉ 10SC – Anh Quốc

Giá thị trường: 270,000 VNĐ
Giá bán: 250,000 VNĐ

sản phẩm Thuốc diệt gián 12 viên (Hàng Nhật)

Giá thị trường: 120,000 VNĐ
Giá bán: 90,000 VNĐ

Sản phẩm thuốc diệt gián SACOM

Giá thị trường: 370,000 VNĐ
Giá bán: 350,000 VNĐ

Cung cấp sp Thuốc diệt gián Đức OPTIGARD COCKROACH BAIT

Giá thị trường: 420 VNĐ
Giá bán: 380,000 VNĐ

SP Thuốc diệt gián Cleanbait Power

Giá thị trường: 120,000 VNĐ
Giá bán: 90,000 VNĐ

Sản Phẩm Thuốc diệt kiến Thảo Mộc SACOM

Giá thị trường: 220,000 VNĐ
Giá bán: 185,000 VNĐ

Đại lý Thuốc diệt kiến Nhật Bản

Giá thị trường: 420,000 VNĐ
Giá bán: 375,000 VNĐ

Sản phẩm Thuốc diệt kiến Optigard Ant – 30 Gram (Thụy sỹ)

Giá thị trường: 850,000 VNĐ
Giá bán: 650,000 VNĐ

Thuốc diệt kiến Maxforce Quantum

Giá thị trường: 1,700,000 VNĐ
Giá bán: 1,600,000 VNĐ

SẢN PHẨM THUỐC TRỪ MỐI MYTHIC 240SC

Giá thị trường: 950,000 VNĐ
Giá bán: 870,000 VNĐ

Sản Phẩm Thuốc diệt mối mọt Cislin 2.5 EC (Bayer, Đức) 1L

Giá thị trường: 30,000 VNĐ
Giá bán: 17,500 VNĐ

Sản phẩm thuốc phòng chống mối dạng bột PMS 100 – 20kg/Bao

Giá thị trường: 450,000 VNĐ
Giá bán: 400,000 VNĐ

Sản Phẩm Thuốc diệt mối Map Sedan 48EC – Chai 1 lit

Giá thị trường: 950,000 VNĐ
Giá bán: 900,000 VNĐ

Hàng nhập khẩu anh quốc Permethrin-50EC

Giá thị trường: 1,450,000 VNĐ
Giá bán: 1,350,000 VNĐ

Sản phẩm Thuốc diệt muỗi ALÉ 10SC – Anh Quốc

Giá thị trường: 680,000 VNĐ
Giá bán: 650,000 VNĐ

SP Thuốc diệt côn trùng Permecide 50EC 100ml

Giá thị trường: 130,000 VNĐ
Giá bán: 120,000 VNĐ

Thuốc Fendona 10SC – Loại 100ml

Giá thị trường: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ

Thuốc sát trùng Protect

Giá thị trường: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ

Thuốc khử trùng, diệt khuẩn Procidex

Tư vấn trực tuyến

0983 82 83 93 0243 211 50 82